Womb Blessing

Již v na jaře roku 2018 mě Miranda Gray objala a pošeptala, že to, co dělám je odvážná, ale požehnaná cesta a že mám její plnou podporu.

Nejen, že mě osobně zasvětila do energií Moon Mother, ale také mi ukázala, jak s touto energií pracovat při žehnání yoni eggs.

Díky tomu je každé yoni egg z našeho obchodu požehnáno touto zářivou energií. Jsou tak jedinečná a programovaná přímo měsíční energií na oblast našeho lůna.

Měsíční matky jsou ženy, jejichž posláním je téma Posvátného ženství.

Jsou to ženy, průzkumnice, které na úrovni energie svítí své světlo na cestě jiným ženám. Jsou to ženy ze všech koutů světa ve věku 18 až více než 70 let, které si v srdci nesou oddanost ke sdílení požehnání lůna.
Tyto ženy se propojují na úplněk pětkrát do roka při celosvětovém požehnání lůna, aby jej mohly na dálku poskytnout desetitísícům dalších žen po celém světě.

Budeš jedna z nich?

Stačí se zaregistrovat vždy, když tuto možnost vyhlásím na svém instagramu. Jelikož my mnoho žen psalo, že se samy neorientují v průběhu celosvětových Womb Blessings, tak občas udělám společnou akci, když ženy celou hodinovou meditací a požehnáním provázím osobně v online prostoru.

Co je to Womb Blessing®?

Terapie Womb Blessing® je darem každé ženě v jakémkoli věku s jakoukoli životní zkušeností. Je to dar energie, která léčí naší ženskost, lůno a náš menstruační cyklus a stejně tak i naši kreativitu, plodnost, sexualitu a spiritualitu.

Toto Požehnání ženského lůna je cestou jemného, ale nesmírně efektivního probouzení ženské energie, transformace a léčení. Vše trvá hodinu, projdeme si spolu čtyřmi meditacemi a samotným požehnáním lůna, které ti budu v daný moment žehnat nejen já, ale na dálku také tisíce dalších Moon Mothers, včetně samotné Mirandy. Tak probíhá celosvětové požehnání lůna na dálku.

Avšak toto požehnání lze od Měsíční Matky obdržet i při osobní terapii. Své terapie jsem vedla v roce 2018 před porodem Estrellky a v budoucnu se k nim opět chystám vrátit. Z certifikátu Moon Mother jsem měla snad větší radost, než z mých dvou vysokoškolských titulů. Byl to velký mezník v mém spirituálním rozvoji.

S tímto zasvěcením mohu ženám předávat Womb Blessing® a Womb Healing®, tedy terapii požehnání a léčení lůna.

Womb Blessing představuje jemný, ale efektivní systém probouzení ženské energie, transformace a léčení. Technika byla vytvořena pro ženy, aby v nich probudila hlubší povědomí o božském ženství a pochopení jejich životní cesty, dodala jim odvahu vyjadřovat naplno svou přirozenost, probudila v ženách schopnost milovat, čistila staré vzorce, bloky a traumata – i ty, které si neseme od našich předků.

Womb Blessing®️ (celosvětový online i osobní terapie) je pro ženy, které touží:

 • Probudit hlubší povědomí o svém ženství.
 • Uvolnit bloky, které mají tendenci se v lůně usazovat.
 • Vyčistit staré vzorce, které si nesou od svých předků.
 • Znovuobnovit schopnost milovat, dávat lásku a přijímat ji.
 • Probudit nečinné či potlačené čtyři ženské archetypy své cykličnosti.
 • Energeticky posílit své lůno a yoni.
 • Propojit se s Matkou Zemí a její moudrostí.

Womb Healing, neboli Léčení lůna je vybalancování stávajících ženských energií a zaměřuje se na:

 • Léčení již probuzených, ale potlačených ženských cyklických archetypů.
 • Vybalancování neklidného menstruačního cyklu.
 • Harmonizaci energie proudící mezi archetypy.
 • Probuzení vědomí toho, kým jsme.

 

Děkuji Mirandě Gray, která mě do celého posvátného procesu zasvětila a předala mi moudrost, o které jsem ani nesnila.

Jsem vděčná, že můžu být součástí celosvětového sesterství Moon Mothers, Měsíčních matek.

Ale zejména děkuji za to, že tak mohu pomáhat dalším ženám ve větším měřítku.

Přihlášení k celosvětovému WOMB BLESSING je zde.

Pokud si chcete celou ceremonii prožít do hloubky, pak jsme pro vás vytvořila audionahrávku se všemi meditacemi, která je dostupná zde.

S láskou,
Michaela, Moon Mother🌙
Michaela Aira

Michaela Aira

Průvodkyně žen na cestě za jejich intimním sebepoznáním. Poznat Michaelu blíže můžeš zde.