Tantrické propojení vs. běžný sex

Při normálním sexu zacházeníme s tělem, jako by to byla věc či objekt usilující za každou splnit svou misi – orgasmus.

Oba aktéři jsou naprosto smyslově odpojeni od sebe samých a jeden od druhého. V hlavní roli jsou těla, nikoliv smysly.

Někdy zvládne úspěšně dokončit tuto misi pouze jeden z hráčů. Druhý ne, avšak často předstírá, že splnil taktéž.

Je ti to povědomé?

Tantra ztělesňuje mystické a magické učení s mnohatisíciletou zkušeností.

Ukazuje, že je všechno propojeno.

Já, ty, rostliny, zvířata. Vše je jeden velký živý orga(ni)smus a my jsme jako buňky tohoto velkého tvora.

Zdánlivě – z mikropohledu jsme odděleni, jelikož máme každý své tělo.

Z makropohledu jsme všichni v jednotě.

To ty už dávno víš. Všichni to víme. Jen na to s narozením zapomínáme, ale tam hluboko uvnitř v tvé mysli tato informace spokojeně dřímá.

Při tantrické maithuně (= sexu) je možné procítit opět tuto jednotu.

Rozpomenout si na ni.
Procítit ji.
Užít si ji.
Ach.

Hlavní rozdíly

1. Přístup

Běžný sex

 • Dobyvatelský – jeden z milenců přebírá roli nadřazenosti, snaží se dobýt celé tělo milence/milenky, a k tomu celé postelové království. Má zřejmě pocit, že je to třeba, a že se to drahé polovičce líbí. To samozřejmě může být pravdou, ale je to tak skutečně pokaždé?

Tantrický sex

 • Sexuálně otevřený a kreativní proces plný uctívání a vzájemného laskání ve stejném poměru. Užívání si každé sekundy a každého milimetru těla toho druhého.
 • Oba jsou zde na stejné úrovni – na vrcholu.
 • Muž pokládá svou milenku za vtělenou bohyni Šakti, žena zase muže za boha Šivu. Vzniká tak zážitek božských rozměrů.

2. Záměr

Běžný sex

 • Nic speciálního, prostě se jen se svým protějškem pomilovat, splnit manželskou/partnerskou povinnost, odbýt si to nebo si jednorázově užít. Prostě si vrznout, aby se neřeklo.

Tantrický sex

 • Oba do něj vchází se záměrem propojení se na úrovni mysli-těla-ducha a pokládají sex za posvátný rituál, za něco velmi vyjímečného. Za něco, čemu právě hodlají věnovat celou svoji tělesnou i myšlenkovou pozornost.

3. Oční kontakt

Běžný sex

 • Spíše vyhýbání se očnímu kontaktu, upřednostňování sexu po tmě.

Tantrický sex

 • Hluboké oční propojení jak před začátkem aktu, kdy proti sobě oba milenci sedí a několika minutovým pohledem uctívají nejen pohled, ale i tělo toho druhého.
 • Oční kontakt dále pokračuje i během aktu. Pomáhá propojení duší – oči = brána do duše. (Je to opravdu tak.)
 • Vzniká propojení na psychologické bázi.

4. Propojení  duší

Běžný sex

 • Ehm… u hodně zamilovaných jedinců se může nahodile vyskytnout. Ale jinak je to vzácný jev.

Tantrický sex

 • Vzájemné položení ruky na srdce toho druhého.
 • Vcítění se do rytmu jeho ♥︎.
 • Nastává uvolnění oxytocinu, hormonu lásky.

5. Synchronizace dechu

Běžný sex

 • Každý si dýchá dle vlastního tempa.
 • Někdy třeba jeden z nich ani nedýchá, jelikož je lehce škrcen svým protějškem, který si myslí, že je to vzrušující.

Tantrický sex

 • Nádech i výdech ženy i muže je synchronní, hluboký a stejně dlouhý.
 • Sladění dechu poskytuje nevídaně hluboký prožitek. Ale chce to ze začátku praxi. Jako asi vše.

6. Aktivace energie

Běžný sex

 • Po sexu většinou minimálně jeden účastník usne. (Ano, muž.)
 • Energie tělo opouští s vyvrcholením.

Tantrický sex

 • Energie se v těle vyvrcholením kulminuje a rozžhavuje tělo na další a další polohy, orgasmy a multiorgasmy! Ach, ano. Ty, co to čteš, to chceš!

Pojďme do praxe

 • Po tom, co si s milencem ujasníte s jakým přístupem se budete milovat a jaký záměr do milování vložíte, si sedněte do tureckého sedu naproti sobě.
 • Nazí, jak jinak.
 • Dívejte se sobě vzájemně do očí alespoň 5 minut (tohle ja fakt těžké, já vím!).
 • Pak si pečlivě prohlížejte vzájemně svá těla, uctívejte se vzájemně pohledem. Beze slov. Pohled stačí.
 • Dejte ruku na partnerovo srdce, on udělá současně to samé. (Dle obrázku.)
 • Zavřete na chvíli oči a vciťte se do tempa svých srdcí. Poté se opět zadívejte vzájemně do očí.
 • Nastal čas předehry. Přemístěte se do postele (pokud už v ní nejste) a začněte se vzájemně dotýkat tak, jak máte rádi.
 • Slaďte si dech. Dýchejte pomalu, ale velmi zhluboka, současně.
 • S každým nádechem oba zatněte svaly pánevního dna. (Pro hrdé majitelky Yoni egg to bude brnkačka.) S výdechem pánevní i všechno ostatní svalstvo uvolněte.
 • Partner si sedne s nohama pokrčenýma a partnerka si sedne obkročmo a čelem k němu.
 • Pokračujte v dotecích, synchronním dýchání a zatínání pánevních svalů.
 • Do hlavní role se dostává vaše představivost. Oba si představujte, jak energie nashromážděná v oblasti vašich pohlavních orgánů stoupá po páteři až na temeno hlavy.
 • Vizualizujte si tuto energii například jako zlatý svítící proud. S nádechem jde nahoru a s výdechem od temene hlavy zpět dolů.
 • Tuto vizualizaci několikrát prodýchejte a pak přejděte k samotnému aktu.
 • Při něm si vizualizujte, jak se vaše energetické zlatě zářící proudy propojily skrz pohlavní orgány. Proudí teď tak v kruhu.
 • Zbytek ponechám na vás.

Tantrický sex je rituální akt, který probíhá takzvaně v “čase-mimo-čas”, kdy 100% vnímáte každou část svého i partnerova těla, každý společný nádech a výdech, každý pohyb, tvary těla, vůně a orgasmické pocity.

To vše může trvat hodiny, a přitom jakoby se čas naprosto zastavil. Užíváte si sami sebe a svého milence v osvobozujícím nadčasovém rozměru.

Pro tantru je sex posvátný.

A co pro tebe?

S láskou,
MichaElla ♡
Michaela Aira

Michaela Aira

Průvodkyně žen na cestě za jejich intimním sebepoznáním. Poznat Michaelu blíže můžeš zde.