INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ COOKIES


Společnost TANTRAELA s.r.o., IČ: 08700648 se sídlem Korunní 2569/108, 101 00 Praha vedená v obchodním rejstříku u Městský soudu v Praze pod spisovou značkou C 323342, chrání veškeré zpracovávané osobní údaje jako přísně důvěrné a nakládá s nimi v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.


Na našich webových stránkách www.tantraela.com z Vašeho prohlížeče přijímáme a zaznamenáváme informace, které mohou zahrnovat i osobní údaje.  Tyto informace mohou zahrnovat Vaši (i) IP adresu; (ii) jedinečný identifikátor využívající „cookies“, informace o cookies a informace týkající se toho, zda Váš přístroj disponuje softwarem potřebným pro přístup k určitým prvkům (features); (iii) jedinečný identifikátor přístroje a typu přístroje; (iv) doménu, typ prohlížeče a jazyk, (v) druh operačního systému a jeho nastavení; (vi) stát a časové pásmo; (vii) dříve navštívené webové stránky; (viii) informace o Vašich krocích na našich Webových stránkách, jako například klikání, nákupy a označené preference; a (ix) čas přístupu a referenční adresy URL.

Ke sběru výše uvedených informací používá níže specifikované postupy, tzv. cookies a pixelové tagy.

Cookies

Soubory cookies jsou obsahově malé datové soubory, které se do Vašeho počítače, telefonu nebo jiného zařízení ukládají při návštěvě www.tantraela.com(dále jen „Webové stránky“). Soubory cookies slouží k ukládání a přijímání identifikátorů a dalších informací o počítačích, telefonech a jiných zařízeních, z nichž přistupujete na Webové stránky, a pomáhají nám tak poskytovat, chránit a zlepšovat nabízené služby.

Používání cookies nám umožní nabídnout Vám ty služby a produkty, které nejlépe odpovídají Vašim potřebám a zájmům. Cookies umožňují zaznamenat informace o Vaší návštěvě našich Webových stránkách a díky jejich používání tak bude Vaše další návštěva snazší a rychlejší.

Soubory cookies zejména:

o   slouží k efektivní navigaci na Webových stránkách, k personalizaci, ukládání předvoleb a obecně k vylepšení uživatelského dojmu z Webových stránek,

o   umožňují rozlišit, zda konkrétní uživatel již v minulosti navštívil Webové stránky nebo zda je novým návštěvníkem,

o   napomáhají zobrazovat na Webových stránkách reklamu přizpůsobenou zájmům konkrétního uživatele.

Soubory cookies používámeí v případě, že navštívíte Webové stránky, a to nejčastěji k přizpůsobení obsahu, anonymním statistikám ohledně návštěvnosti, k výběru relevantních reklam a k usnadnění bezpečnějšího přihlášení.

Na našich Webových stránkách používáme následující kategorie souborů cookies:

Třetí strany

Prostřednictvím Webových stránek mohou shromažďovat informace také třetí strany. Tyto třetí strany shromažďují údaje přímo z Vašeho webového prohlížeče a jejich zpracování podléhá vlastním pravidlům třetích stran pro ochranu a zpracování osobních údajů.

Naše společnost je oprávněna za účelem propagace a optimalizace marketingové komunikace využívat inzerenty z řad třetích stran. Tyto třetí subjekty mohou využívat soubory cookies za účelem individualizace obsahu reklamních sdělení a měření jejich účinnosti. Informace nashromážděné těmito třetími subjekty mohou obsahovat data o geografické poloze (vyplývající z IP adresy), případně kontaktní údaje (např. e-mailová adresa), přičemž takové informace se shromažďují prostřednictvím Webových stránek.

Pixelový tag

Webové stránky obsahují technologii „pixelový tag“. Tato technologie je transparentní grafický obraz, většinou o velikosti pixel x  pixel, který je umístěn na Webových stránkách nebo v e-mailu. Používá se ke sledování chování na internetu u uživatelů navštěvujících Webové stránky, případně při odesílání e-mailů.

Nastavení

Pro úplný a aktuální přehled o každém přístupu třetích stran k Vašemu webovému prohlížeči doporučujeme nainstalovat webový prohlížeč disponující zásuvným modulem pro tento účel.  Můžete si také vybrat možnost, kdy Vás Vaše zařízení bude varovat pokaždé, když dojde k odeslání souboru cookie, nebo můžete všechny soubory cookies vypnout – toho dosáhnete v nastavení Vašeho prohlížeče v každém prohlížeči a zařízení, které používáte.  Každý prohlížeč je trochu jiný, a tak se prosím podívejte do menu Nápověda ve Vašem prohlížeči, abyste zjistili, jak správně nastavit používání cookies.  Pokud cookies vypnete, je možné, že nebudete mít přístup k mnoha prvkům (tzv. features), které činí naše Webové stránky účinnější, a některé z námi poskytovaných služeb nebudou fungovat správně.

Nastavení soukromí ve Vašem zařízení, kde lze použití souborů cookies odmítnout či zakázat, najdete v menu příslušného webového prohlížeče. Nastavení souborů cookies v nejčastěji používaných webových prohlížečích najdete po otevření níže uvedených odkazů: