Upozornění k produktům z drahých kamenů, vykuřovadlům a rituálním produktům

Prosím, mějte na paměti, že popis údajných vlastností kamene, které se netýkají jeho chemických a fyzikálních vlastností, je uveden na základě obecně šířených a obecně dostupných informací o tradičním lidovém využití kamene, jež nejsou vědou ověřeny, a proto není návrhem na uzavření kupní smlouvy dle zákona 89/2012 Sb.

Použití drahých kamenů či minerálů není alternativní metodou ke konvenční lékařské péči a ani to zde na těchto stránkách není tímto způsobem prezentováno. V případě, že na sobě cítíte příznaky jakékoliv nemoci, vždy vyhledejte buď svého praktického lékaře, popř. příslušného ambulantního specialistu. Vezměte, prosíme, na vědomí, že neexistují žádné minerály a drahé kameny, které by měly fyzický účinek proti rakovině, leukémii a dalším zhoubným nemocem, stejně tak nemocem, které by mohly mít negativní dopad na zdraví. Upozorňujeme, že všechny zde uvedené údaje a též všechny údaje na všech stránkách webu www.tantraela.com, které obsahují informace o metafyzických vlastnostech drahých kamenů, polodrahokamů a minerálů, jež jsou v lidových mýtech a tradicích nazývány jako „léčivé“ kameny, jsou pouze informativní, čerpané z obecně známých informací a zdrojů. Zdroji pro tyto informace jsou tisícileté mýty a tradice ohledně použití minerálů a drahokamů v lidovém léčitelství, publikované prostřednictvím masových médií ve formě tištěné i elektronické, dále pak běžně dostupná literatura – knihy, kde jsou publikovány údajné účinky na lidský organismus a psychiku. Tyto informace, jež jsou ve společnosti obecně rozšířeny a nejsou návodem, jak obejít klasickou léčbu prostřednictvím vědecky ověřených lékařských postupů a léčivých přípravků s ověřenými účinky. Až na výjimky nejsou tzv. „léčivé“ schopnosti minerálů a drahých kamenů, stejně tak, jako produktů z nich a s nimi vyrobených, jakkoliv vědecky ověřeny a jsou dány jen a pouze lidovou tradicí a mýty.

Vzhledem ke skutečnosti, že účinky drahých kamenů, vykuřovadel a rituálních produktů nebyly doposud vědecky prověřeny, nedává Tantraela s.r.o. žádné záruky, že tyto účinky nastanou.

Upozornění k produktu Yoni Egg

Veškeré informace, účinky, návody, rady, tipy a instruktáže o použití Yoni Egg jsou pouze informativního charakteru, nejsou zamýšleny jako zdravotní tvrzení, ani jako lékařská doporučení a nenahrazují léčbu vašeho lékaře. V případě konkrétních zdravotních problémů se vždy obracejte na svého lékaře.
Pokud během používání Yoni Egg pocítíte jakoukoliv formu nekomfortu či bolesti, přestaňte s jeho používáním a vyhledejte lékařskou pomoc.

Vzhledem ke skutečnosti, že účinky používání Yoni Egg nebyly doposud vědecky prověřeny, nedává Tantraela s.r.o. žádné záruky, že tyto účinky nastanou.

Tantraela s.r.o. není zodpovědná za potíže vzniklé nevhodným použitím Yoni Egg, rovněž není zodpovědná za potíže vzniklé na základě nedodržování hygienické péče o Yoni Egg, uvedené v přiloženém návodu na použití.

Nedoporučujeme používat Yoni Egg v následujících případech:

Pokud spadáte do některé z výše uvedených oblastí a přesto chcete svou cestu s Yoni Egg začít, poraďte se prosím nejprve se svým lékařem.
Koupí Yoni Egg berete na vědomí veškeré skutečnosti uvedené v tomto Upozornění a plně s nimi souhlasíte.