Sexualita beze studu

Přijmi svou sexualitu – osvoboď se od studu

 

V dnešní společnosti jsou sexuální témata stále velkým tabu. Může za to často výchova našich rodičů, společenské normy, ale také náboženská pravidla týkající se především lidí, kteří vyrůstali v křesťanském prostředí. Pokud jsi v souvislosti se svojí sexualitou zažila pocity viny, studu nebo rovnou zákazy, určitě v tom nejsi sama. Je poměrně těžké změnit vnímání sexuality, když si určitá přesvědčení neseme již od útlého věku. Ale dobrá zpráva je, že to jde! Cesta sebepřijetí a objevení svého sexuálního já je krásná a vede k absolutnímu potěšení.

 

Rozpoznej ovlivnění výchovou

 

Prvním krokem k přijetí tvé sexuální stránky je pochopení, odkud se stud vlastně bere. Popřemýšlej o přesvědčeních ohledně sexu, potěšení a vlastního těla, které ti byly vštěpovány do hlavy. Uvědom si, že tato sdělení byla pouhým produktem společenských norem a osobních názorů (rodičů, učitele, faráře, atd.)  a vůbec nemusí být v souladu s tvým autentickým já.

 

Odpoutej se od pocitů viny a studu

 

Přísnou sexuální výchovu často doprovází omezování, stud a vina. Pochop, že tyto emoce nejsou tvé. Odpusť si své chyby a najdi soucit pro sebe samu. Uvědom si, že tvá sexualita je úplně přirozenou a krásnou součástí tvého života, a zaslouží si přijetí, lásku, zkoumání a rozvíjení.

S pocity viny a hanby ti mohou pomoci konkrétní techniky jako je EFT (technika emoční svobody), Reiki a práce s dechem. Velmi užitečné může být také psaní deníku, na což se podíváme dále.

 

 

Najdi svou cestu

 

Převezmi kontrolu nad svým životem a předefinuj, co pro tebe sexualita znamená. Přemýšlej o svých touhách, preferencích a hranicích bez jakéhokoliv posuzování. Prozkoumej, co ti přináší potěšení a naplnění. Pamatuj, že tvá sexuální cesta je jedinečná. Přijmi svobodu mít zdravý a plnohodnotný sexuální život bez odsuzování okolím. Tvé tělo, tvůj sexuální život – tvá rozhodnutí.

 

Zkoumej rozkoš

 

Začni se sebe více dotýkat, zkoumej každou část svého těla, aby ses opět spojila se svými touhami. Udělej si na sebe čas a objevuj, co je ti příjemné a co tě vzrušuje. Sebezkoumání ti umožní získat zpět kontrolu nad svým tělem a lépe pochopit tvé sexuální potřeby a preference. Na cestě za poznáním můžeš použít naše Yoni egg nebo skleněná dilda

 

Komunikuj

 

Když vstoupíš do svého autentického sexuálního já, je nutné sdílet své touhy, potřeby a také hranice se svým partnerem. Snaž se o otevřené a upřímné rozhovory o sexualitě, potěšení a konsentu. Vyhledávej a vytvářej bezpečné a důvěryhodné prostředí, kde můžeš bez obav prozkoumávat sexualitu a vyjadřovat se autenticky.

 

Přijetí své sexuality a zbavení se studu získaného výchovou a náboženským prostředím je náročnou cestou, který vyžaduje odvahu a vede k sebeobjevení a sebepřijetí se vším všudy. Zasloužíš si zažít rozkoš, intimitu a sexuální naplnění způsobem, který je v souladu s tvým skutečným já. Tím, že se zbavíš studu a pocitů viny, budeš se vzdělávat v sexuálních tématech a obklopíš se podpůrnou komunitou (můžeš se přidat třeba do naší fb skupiny), se osvobodíš od nesmyslných pravidel a nesmírně se obohatíš. 

 

Vydej se na tuto cestu s láskou, soucitem a neochvějnou vírou v hodnotu tvého potěšení. 🌠♥️

 

Michaela Aira

Michaela Aira

Průvodkyně žen na cestě za jejich intimním sebepoznáním. Poznat Michaelu blíže můžeš zde.