Osobní hranice ve vztazích

Zdravě nastavené hranice definují, jaké chování je pro nás vhodné nebo přijatelné ve vztazích s ostatními – chování, které udržuje obě strany v bezpečí.

A nastavení zdravých hranic je zásadní pro péči o sebe a pro pozitivní vztahy s ostatními.

 

Hranice má každý z nás jiné a hlavní rozdíly mají kořeny v kultuře, osobnosti a společenské situaci. Nastavením hranic si definujeme naše očekávání od nás samých a od ostatních v různých vztazích.

 

Nejprve si ujasni, co hranice vlastně jsou

 

Hranice jsou jednoduše limitem, který tě definuje jako samostatného člověka, odděleného od ostatních. Například tvoje kůže je zjevnou fyzickou hranicí, ale máš i jiné druhy mezilidských hranic, včetně těch, které přesahují tvé tělo. A zde mám na mysli tvé pocity.

Zamysli se nad tím, co obvykle děláš, když ti někdo stojí příliš blízko. Dobrým příkladem je tlačenice v dopravě. Často se nejprve začneš cítit nekomfortně, situaci si vyložíš jako napadení tvého osobní prostoru a poodstoupíš od těch lidí, pokud to jde. Přemýšlet nad tím dlouho nebudeš, ten pocit se dostaví dřív než myšlenka, která pak spustí akci.

 

Také si všimni, že již nastavené hranice nevyužíváš všude stejně. Tvé nastavené hranice na obchodní schůzky pro tebe neplatí v klubu s přáteli a naopak vaše pohodlné hranice s partnerem doma neplatí v jiné společenské situaci, například při pracovní večeři.

 

Jak si nastavit zdravé hranice

 

Stanovení si zdravých hranic vyžaduje hlavně sebeuvědomění. Musíš mít především jasno v tom, co od sebe i od ostatních očekáváš, a co ti je a co není příjemné v konkrétních situacích. Důležité je také umět komunikovat své zdravé hranice a to vyžaduje dobré komunikační dovednosti. Hodí se při tom asertivita a přímost k druhým lidem.

 

Asertivita znamená vyjadřovat své pocity otevřeně a s respektem. Neznamená to jen  předávání požadavků a vyžaduje to, aby ti ostatní naslouchali. Stanovení si zdravých hranic vyžaduje prosazení si svých potřeb a priorit jako formy péče sama o sebe.

 

Tři kroky k nastavení zdravých hranic:

  1. Buď co nejjasnější a nejpřímější, nezvyšuj hlas.
  2. Sděl svou potřebu nebo požadavek přímo – z hlediska toho, co bys chtěla, spíše než toho, co nechceš nebo se ti nelíbí.
  3. Přijmi jakékoli nepohodlí, které v důsledku toho v tobě vznikne, ať už je to vina, stud nebo výčitky svědomí.

 

Třetí krok je běžný pro lidi se špatně nastavenými hranicemi, s problémy se spoluzávislostí nebo pro lidi, kteří jsou tzv. people pleasers (za cenu svých hranic vycházejí ostatním vstříc), protože se drží pouze tohoto bodu a ne všech.

 

Někteří dnešní dospělí byli vychováni tak, že vyjadřování svých potřeb i pocitů je špatné a sobecké. Nepostavit se čelem nepohodlí, které plyne z nastavení zdravých hranic, však znamená spokojit se s nezdravými vztahy, které mohou způsobit zášť, manipulaci i zneužívání.

 

Zdravé hranice nejlépe vyjádříš, když:

  • odmítneš s pokorou vše, co nechceš nebo se ti nelíbí
  • zodpovědně a s laskavostí vyjádříš své pocity
  • upřímně promluvíš o svých zkušenostech
  • odpovíš na otázky druhých upřímně
  • vyřešíš problémy přímo s konkrétní osobou a ne s někým dalším
  • dáš najevo svá očekávání a nepředpokládáš, že je ostatní jen tak pochopí

 

Osobní a emocionální hranice

 

Emocionální hranice určují jak moc jsi emocionálně k dispozici ostatním. Všichni potřebujeme podporu v různých chvílích, když nás život zasáhne nečekanou událostí nebo i když potřebujeme pomoci zvládnout každodenní stres.

Nemůžeš tu ale neustále být pro ostatní, protože často máš jiné priority, kterým se musíš věnovat, jako je práce, domácnost a rodinné povinnosti. Jako dospělá se musíš postarat především sama o sebe. Péče o sebe je základem zdraví, zatímco upřednostňování potřeb druhých před vlastními je spoluzávislostí, která může vést až k vyhoření.

Když si neudržíš zdravé emocionální hranice s ostatními, můžeš často spadnout do naštvanosti, provinilosti a vyčerpání.

 

Hranice nemají být zdi

 

Pozor na chování, kterými si nestavíš hranice, ale zdi. Například odřezáváním lidí, aniž bys jim dala právo na odpověď nebo možnost problém vyřešit. Takové chování už není o stanovování si zdravých hranic a je to pro ostatní urážlivé.

Proto nezapomínej i reflektovat, jak se k ostatním chováš a pozorně vnímej hranice ostatních.

Michaela Aira

Michaela Aira

Průvodkyně žen na cestě za jejich intimním sebepoznáním. Poznat Michaelu blíže můžeš zde.