Umění uctívání penisu

Uctívání penisu bych nenazvala to, co fyzicky svému drahému DĚLÁŠ, ale spíše stav bytí, který obecně ztělesňuješ, když přijde řeč na penis. Uctívání penisu je božským vyjádřením vnitřní pravdy a tvořivosti. Je to vyživující lék pro duši příjemce, ale i dávajícího. Umožňuje příjemci cítit se viděný, ctěný, milovaný a otevřít se tak velmi hluboké rozkoši. To vše je možné, pokud se muž bude cítit viděn a přijat. Uctívání penisu je také čistou medicínou pro dárce, protože penis otvírá i naše energetické kanály a tím umožňuje otevřít se lásce.

Co se týče kouření, honění, sexu a čehokoliv dalšího, na něco jsem časem přišla. I když jsem všemi možnými způsoby používala svůj jazyk, masírovala tak či onak, nebo jsem se zuřivě snažila zapojit pánevní dno všemi možnými způsoby, abych se pokusila muže co nejvíce potěšit, tak to nikdy nebyly techniky, které měly největší vliv na to, jak na mě muž reagoval.

Tajemství? Jde o to, jak se při tom CÍTÍŠ ty. To, jak se cítíš, poskytuje tvému milenci pocity, které nelze předstírat ani kompenzovat žádnou jinou technikou. Pocit, na který se při uspokojování muže dá napojit, je vlastně základem uctívání penisu.

Pocit, o kterém mluvím, je autentické zbožňování muže & jeho penisu. Péro je prodloužením muže. A když muže skutečně, plně zbožňuješ – přirozeně zbožňuješ i jeho penis. Umění uctívání penisu spočívá v tom, že dovolíš, aby toto zbožňování & hluboká touha po muži ovládly tvé tělo. Dovol mu tento všeobjímající pocit vyjádřit prostřednictvím přenosu svého těla. Znovu opakuji – tento pocit nemůžeš předstírat, musí přirozeně vzniknout. A být skutečně schopna uctívat penis není zrovna jednoduchá věc.

 

Následující kroky ti pomůžou přiblížit umění uctívání penisu

1) Jsi hluboce spojena se svými vlastními touhami. Musíš znát samu sebe, své tělo a svou yoni – a být odhodlána bezpodmínečně ctít svou pravdu. Pokud jsi odpojena od sebe, nemůžeš být hluboce napojena na jeho penis.

2) Dokážeš rozpoznat své vlastní hranice. Což znamená, že věci děláš, jen když chceš. Neděláš věci pro pochvalu nebo proto, že bys měla. Dokážeš se také zastavit a řešit něco, co ti nepřipadá správné. Překročením vlastních hranic neprospěješ nikdy nikomu.

3) Můžeš být zranitelná a nechat se vidět. Je zapotřebí cítit se sebevědomě a silně, aby jsi si nejprve dovolila pocítit hlubokou touhu po muži a pak mu dovolila, aby ji v tobě viděl. Je to zranitelný proces a uctívání penisu je o tom, že jsi si vědomá toho, co cítíš.

4) Muže opravdu zbožňuješ. Součástí zvládnutí umění uctívání penisu je autenticita. Ztrácíš svou sílu, jakmile předstíráš, že ho zbožňuješ, pokud to tak v hloubi duše necítíš.

5) Zbožňuješ samu sebe. Míra zbožňování a lásky, kterou dokážeš k muži cítit, odráží tvou sebelásku. Když zažiješ vibraci hluboké lásky a zbožňování sebe sama, můžeš ji přenést na druhého člověka.

6) Zkus ovládnout schopnost ho VIDĚT na hlubší úrovni a uctívat v něm tuto hlubší podstatu. Ta je vlastně odrazem tvého vlastního spojení s tvým vnitřním mužem. Když se dokážeš napojit na svého vnitřního muže,  dokážeš ho vyvolat ve svém muži.

 

Dovol si, aby tě zbožňování tvého muže otevřelo. Dovol si, aby v tobě vzbudilo touhu ho PŘIJMOUT. Pociť potěšení z přijímání jeho pravé podstaty. Všimni si, jak můžeš skutečně přijímat a zároveň dávat. A že tvá radost z přijímání je pro něj hluboce potěšující a srdce otvírající. Opět to může být ústy, rukama, yoni, tělem nebo dokonce jen tvou energií, když sedíš v jeho přítomnosti.

Je to o tom, že v jádru cítíš, kým tvůj muž doopravdy je, a dovolíš, aby tě tvá autentická úcta k němu otevřela. CHCEŠ mu dělat radost, protože to zároveň přináší radost i tobě a to na úrovni vyživující tvou duši. To je frekvence, která stojí za uctíváním penisu. Frekvence, která vyživuje a uzdravuje v tomto procesu vás oba.

 

Michaela Aira

Michaela Aira

Průvodkyně žen na cestě za jejich intimním sebepoznáním. Poznat Michaelu blíže můžeš zde.