Stíny ženské polarity ve vztahu

Hledání svých stínů v ženské a mužské polaritě je pro mě základem k Sacred Union (posvátného spojení) s partnerem.
Lidé dnes vnímají mimořádně vysokou míru rozvodovosti a hledají proto něco jiného, než jen svou „druhou polovinu“, obraz spoluzávislosti.

O posvátném spojení se říká, že je vrcholem toho, čeho je možné dosáhnout v romantických partnerstvích. Je to o nalezení vnitřního spojení sebe sama a zároveň prohloubení energie jednoho „pólu“ (ať už ženského nebo mužského). Prostřednictvím této praxe páry vytvářejí prostor pro opačný pól svého partnera a projevují tak skutečnou rovnováhu.

Bohužel to, co bylo kdysi hledáním posvátného svazku, se dnes často stává hraniční posedlostí protikladů.

 

Dnes jsem si vybrala stíny ženské polarity, které jsem shrnula do 4 témat:

1. Božská hierarchie žen

Feminismus existuje již dlouhou dobu a z dobrého důvodu. Ženy bojují za své místo po celá staletí, a zatímco dnes svět nabízí více rovnosti než kdykoli předtím, stále v těle každé ženy žije příběh potlačování. A to i ze strany sebe sama.

Zdá se, že dokáže-li žena uživit a zajistit sama sebe, je osvobozena od nutnosti potřeby samotného muže. A když si i myslí, že „nepotřebuje“ partnera, představuje to problém. Popírá to totiž tvrzení, že nejhlubší ženské ztělesnění je plně realizováno (nebo aktivováno) pouze v kontrastu nejhlubšího mužského ztělesnění. Podobně smýšlející ženy ve skutečnosti jen vytvořily představu ženské síly, protože vysoce výkonné ženy obecně provozují mužskou energii pod rouškou té ženské. I když se zapojují do vztahů se záměrem udržet si ženský pól, jejich osobní kyvadlo hierarchie, které předpokládá, že muži jsou méně hodnotní, se nevyhnutelně ve vztahu vychyluje. To není podstata krásného a nabitého vztahu, co? A tak se nikdy plně nevzdají, nikdy plně nedůvěřují a nikdy plně nepřijmou zaopatření z mužské strany.

 

2. Řízení

Právě to může nebo nemusí být důsledkem výše uvedeného stínu, ale zcela jistě se jedná o pokračující stín, který uvádí vztahy okolo nás mimo rovnováhu. Temnou stránkou ženství je neintegrované ovládání moci.

V rámci polarity musíš uznat, že každá strana má svůj opak. Takže zatímco mnoho žen pracovalo na znovuzískání svých práv a své moci, muži současně prošli svým vlastním vývojem. Stručně řečeno, oslabení muži a neschopné ženy si dnes v mnoha vztazích náhodou vyměnili póly a nechali se vést svým zraněním. Samolibí, oslabení muži a ovládající, přehnaně ambiciózní ženy.

I když mnoho žen touží vymanit se z této nenaplňující dynamiky a vrátit se ke své jemné energii, zdá se, že prostě nemohou odložit meče. Ve skutečnosti se to z mého pohledu posunulo od přepracované mučednické matky, která diktuje způsob, jakým její manžel funguje, k „ženské“ ženě, která ho „učí“, jak být partnerem. Ať tak či onak, ovládání muže jednoduše vytváří odpor k tomu, co si přeješ.

 

3. Manipulace prostřednictvím erotiky

Tento stín může sehrát svou roli s předchozím, protože manipulace je formou kontroly. Celkem běžná forma manipulace, kterou dnes vidíme při práci s polaritou, se děje prostřednictvím erotiky. Tu ženy v některých případech využívají a v naději cíleně míří na muže, aby prohloubili vztah. Obvykle ale jen vytváří falešný pocit bezpečí. Navenek vypadá žena velmi atraktivně a uvnitř možná i zažívá odevzdání, magnetismus a vnímavost. Tyto pocity jsou však často prchavé a postrádají ty nejvýživnější vlastnosti zdravého polarizovaného vztahu, jako je právě bezpečí.

 

4. Samolibost

Vlastnost, u které se ženská energie opět stává nevyváženou a postrádá vnitřní spojení, rovnováhu. Stejně jako úspěšná žena v práci, která bude mít problém s odevzdáním se muži, má žena se samolibostí problém přenechat muži kontrolu a vedení.

Je nezbytné, abys jako žena v partnerství převzala iniciativu samostatně, ale zároveň abyste s partnerem přijali svou společnou závislost. Abyste spolupracovali na směru vašeho vztahu. Jednou z nejhlubších a velmi silných stránek ženy je její schopnost inspirovat partnerovo vedení prostřednictvím své energie. Takové vedení vyžaduje, abys odhalila své srdce jako svůj kompas, aby mohl podle toho partner upravovat kurz. A nesnaž se upírat mu jeho potřeby, tím bys akorát podkopala svůj vliv na váš vztah.

 

Tak co, pro kterou variantu se rozhodneš? Budeš řídit své vztahy polaritou nebo necháš polaritu, aby je posilovala?
Uvědomuješ si stíny své ženské polarity?

Michaela Aira

Michaela Aira

Průvodkyně žen na cestě za jejich intimním sebepoznáním. Poznat Michaelu blíže můžeš zde.