Život jako tanec dualit a sexuality

Abych si plně vychutnala přítomnost okamžiku a s tím i například rituály, musím se vždy zamyslet nad svým životem, aktuálním děním okolo sebe a tím ho plně vnímat. Všemi smysly. Z mého úhlu pohledu je život tanec dualit, sexuality, neustálým pohybem samostatných částí. V každém okamžiku se skrývá příležitost ke vnímání všeho, co nám do života vstupuje a co jej naopak opouští.

K tomu, abys v sobě otevřela tuto schopnost vnímání je zapotřebí zpomalit, nasát a naladit se na přítomnost okamžiku svého života právě teď a tady, a následně začít vnímat uspokojení z přijímání.

 

Jak moc miluješ svůj život, který ti byl darován?

Jsi schopná užívat si každodenních okamžiků nebo se jejich přímé pozornosti raději vyhýbáš?

Například během sexu je naše tělo a vnímání velmi ovlivněno tím, jakým způsobem a také komu dovolíme, aby do nás pronikl. Podobné je to v běžném životě – čemu konkrétnímu dovolíme proniknout do našeho osobního prostoru, do našich smyslů a našeho těla, přímo ovlivňuje naše vnitřní procesy, výživu a péči, kterou si dopřáváme, což vede k tomu, jaký je náš tělesný vývoj, jak se umíme otevřít a uvolnit v prostředí, ve kterém žijeme.

Nemůžu opomenout ani smyslové vnímání, které je čím dál častěji narušované okolím. Například hlasitá televize v pozadí také určitým způsobem stimuluje tvoje smysly. Pokud se ovšem nejedná o případ, kdy ji máš schválně nahlas, aby ses vyhnula dalším podnětům, které zasahují do tvého osobního prostoru.

Účelem uvědomění si těchto okolností, které narušují náš osobní prostor, je to, že si můžeme vždy vybrat, kterou věc pustíme do svého osobního prostoru a kterou ne. Každá z nás si zaslouží uspokojení plynoucí ze svého hluboce propojeného a intimního života. Jen si jej musíme uvědomit a zbavit se okolností, které nás od toho vzdalují. Stejně jako netoužíme po chladném vztahu, kde jsou veškeré naše projevy nebo potřeby umlčovány, nebo kde předstíráme, že jsme někdo jiný, ​​abychom byly akceptovány – totéž platí pro život.

Pokud se pokusíš o změnu vnímání, není to jednoduché, protože všednost je vlastně mnohem víc, než co tě okolí vždy učilo. Ve skutečnosti se lze naučit prožívat potěšení, radost a sytost života kdykoli. Jde o to začít vnímat a otevřít své vědomí k vrozené intimní a sexuální existenci, kterou náš život skutečně je. Když například sexualitu rozdělíme na její podstatu, dokážeš asi odvodit, že sexualita je vzájemnou výměnou energií mezi dvěma lidmi. A odtud probíhá spolutvoření.

 

Život s vědomým vnímáním sebe a okolí

Kdy naposled jsi zpomalila, abys pocítila, jak se ti dech valí nosem, hrdlem a krev proudí tvým tělem… Povzbudí tě prostý zážitek nadechnutí?

Kdy naposled jsi jen přijala svůj život a procítila tu smyslnost… udělala si čas venku a pocítila, jak ti vítr hladí tělo nebo jak ti voda při sprchování stéká po kůži?

S plným vědomím umožňujeme životu, aby nás probudil do naší zralosti a pozval nás do našich nejpravdivějších tužeb. Můžeme se dostat do takové hloubky oddanosti své existenci, že začneme překypovat uspokojením, které pak vyzařujeme do všeho, co uděláme. Takové okamžiky života si užívej především sama pro sebe – přijímej plnost života do vlastního těla a nech se těmito pocity vyživovat.

 

A zatímco toto probuzení začne v tobě samé, zkus ho sdílet i se svými milovanými…

Zajímej se i o to, jak tvá milovaná osoba vnímá svůj život. Pozoruj svého partnera a nech jeho prožívání proniknout do svého nitra, těš se z jeho zdrojů radostí a potěšení. Prohloubíš si tím svůj vlastní respekt k tomu člověku.

Vyzkoušejte hravost při společné přípravě jídla. Zpomalte a užijte si zážitek hlavně ze smyslové perspektivy. Vytvářejte vůně mícháním přísad, poslouchejte zvuky při vaření různých jídel, ochutnejte chutě a vnímejte změny teplot v různých fázích vaření.

Rána a večery jsou jedny z nejnáročnějších a zároveň nejvděčnějších momentů dne při hledání spojení a intimity. Jsou náročnější, protože jsou fází přechodu dne a noci – oba dva pravděpodobně v nějaké formě měníte svůj “způsob bytí”. Ale zároveň je to váš začátek a konec dne, kdy se můžete navzájem podpořit, vyživit.

 

Pamatuj, že existuje nekonečné množství způsobů, jak si uvědomit přítomný okamžik našeho tance života, tance dualit, tance sexuality. Každý zdánlivě prázdný okamžik můžeš proměnit v naplňující zpomalení, otevření smyslů a změnu perspektivy.

Michaela Aira

Michaela Aira

Průvodkyně žen na cestě za jejich intimním sebepoznáním. Poznat Michaelu blíže můžeš zde.